Categories
Портфолио

Ц. Димитров – фотограф

Уеб дизайн на личен сайт

Уеб дизайн на личен сайт

Описание:

Ценко Димитров е един от водещите автори на актова фотография в България. Неговата сила са осветлението, добрата композиция, ретуша и дигиталното обработване на снимки. Той прави както красиви актови фотографии, така и репортажни и портретни снимки. С фотография се занимава професионално от 2002 г., а фотограф-художник е от 2005 г. Като професионален фотограф е участвал в множество общи изложби на българската фотография и фотопленери.

Ценко Димитров познава отдавна моята работа и затова ми се довери напълно при изготвянето на уеб дизайна за личния му сайт. Единственото му условие бе сайта да се администрира възможно най-лесно и фотографиите му да са подредени по категории.

Роля в проекта: Идеен проект, Уеб дизайн, Изработване на визитки

Използвани технологии: PSD, xHTML, CSS, Javascript

Време за изпълнение: 5 дни

Адрес: www.tdimitrov.com

Графично оформление на началната страница:
Уеб дизайн на личен сайт

Графично оформление на фото галерията:
Уеб дизайн на личен сайт